Iris Works Oy

irisworksmail@gmail.com

Asiantuntija käyttöösi

Positiivisella ja vuorovaikutteisella asenteella työskentelevä konsultointiyritys Iris Works Oy auttaa asiakkaitaan näkemään kehittämiskohdat, löytämään vahvuudet ja kohtaamaan tulevaisuuden luottavaisesti. Palveluiden ja osaamisen arvioinnin avulla on mahdollista päivittää organisaatiota tai rakentaa kehittämissuunnitelma, josta toiminnan uudistaminen voi käynnistyä.

Ketterät palvelupakettimme

1. Kevyt arviointi
Arviointi kohdistuu rajattuun osioon esim. tiettyyn projektin vaiheeseen tai palvelukokonaisuuden osaan.

 Perustuu rajattuun dokumentaatioon.

 Lopputuotoksena kooste arvioinnista (ppt).

 Alk. 4 200 € + alv. 24 %

2. Perusarviointi

Arviointi kohdistuu esim. toimintoihin, projekteihin tai palveluihin.

 Perustuu rajattuun dokumentaatioon sekä suppeaan haastatteluaineistoon. 

 Lopputuloksena lyhyt raportti (pdf) sekä kooste arvioinnista (ppt).

Alk. 9 300 € + alv. 24 %

3. Laaja arviointi

 Arvioinnin kohteena voi olla organisaatio, projektiohjelma, hanke- tai palvelukokonaisuus. 
 Perustuu vuorovaikutteiseen yhteistyöhön sekä sopimuksen mukaan dokumenttiaineiston analyysiin,

 haastatteluihin ja/tai työpajaan. 
 Lopputuloksena raportti (pdf), kooste (ppt) sekä tulosten esittely. 

Alk. 14 500 € + alv . 24 %

Ketterät palvelupaketit.pdf

Älä epäröi kysyä lisää palveluistamme!

Iris Works on valmis kouluttamaan organisaatiostasi projektiosaajan sekä tukemaan projektiasi alusta loppuun.  Yrityksessä on monipuolinen kansainvälinen kokemus sekä erinomainen talousosaaminen, pedagoginen asiantuntijuus ja kulttuurialan tuntemus.  Iris Works Oy:n vahvuutena ovat julkisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöt.   

Yhteystiedot

Ritva Hyttinen +358 44 907 2891

Paula Ailio +358 50 58 35 203

irisworksmail@gmail.com

Iris Works, experts at your service
Iris Works Oy operates with a positive and interactive attitude and enables the clients to find their development opportunities, identify the strengths and confront the future confidentially.


Agile Evaluation Packages

1. Light Evaluation

 The evaluation focuses on the certain part, such as a phase of a project or an element of a service package.

 Based on limited documentation.

 The outcome is a summary of the evaluation (ppt).

  From € 4.200 + VAT 24 %

2. Basic Evaluation

 The evaluation focuses on activities, projects or services, for example.

 Based on limited documentation and interview material.

 The outcome is a compact report (pdf) and a summary of the evaluation (ppt)

  From € 9.300 + VAT 24 %

3. Extensive Evaluation

 The evaluation focuses on organizations, project programmes, projects or service packages.

 Based on interactive co-operation and agreed documentation material, interviews and / or workshops.

 The outcome is a report (pdf), summary (ppt) and presentation of the results

  From € 14.500 + VAT 24 %

Agile evaluation service packages.pdf

Please, don't hesitate to ask for more on our services!

Iris Works is ready to train your organization as a project expert and to support your projects from beginning to end. Company has a comprehensive international experience as well as excellent financial skills, pedagogical expertise and knowledge of the culture branch. Iris Works' strengths are public sector environments and third sector organizations.

Contact

 Ritva Hyttinen +358 44 907 2891 

 Paula Ailio +358 50 58 35 203 

irisworksmail@gmail.com 

Iris Works Oy tietosuojaseloste FIN.pdf